Forsvarsadvokat

Få en gratis og uforpligtende snak:

Forsvarsadvokat (Beskikket advokat)

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring som beskikket advokat i såvel mindre som større straffesager.

Forsvarsadvokat

Få beskikket os som din forsvarsadvokat

I straffesager vil Politiet eller Retten foranledige, at du får beskikket en beneficeret advokat, hvis man ikke selv tilkendegiver, at man ønsker en specifik forsvarsadvokat. Alle advokater kan være beskikkede advokater i straffesager.

I Danmark er der frit advokatvalg, også i straffesager.

Du kan frit vælge os som forsvarsadvokat

Tillid og kemi er altafgørende, når man vælger sin forsvarsadvokat. Man skal tro på, at den forsvarer man har, vil præstere det optimale forsvar i den givne sag. Derfor bør man også selv opsøge den advokat man ønsker. Selvom man har fået beskikket en beneficeret forsvarer, er der ofte intet til hinder for, at man kan skifte til den forsvarsadvokat man selv ønsker.

Betaling af forsvarsadvokat

Alle tiltalte i straffesager har ret til at have et en forsvarsadvokat. Bortset fra rene småbødesager har man også krav på, at staten i første omgang, betaler advokatens honorar. Dette kaldes at Retten beskikker en forsvarer.

Bliver man dømt i straffesagen, vil dommen dog ofte inkludere en passus om, at den tiltalte selv skal betale advokatens honorar.

Bliver man frifundet i straffesagen, så afholder staten som hovedregel udgifterne til forsvarerens honorar.

Advokatsalær/Takster

Advokatsalæret i straffesager fastsættes af dommeren ved sagens afslutning ud fra en reguleret timetakst.

Man kan finde de aktuelle takster her . Man er altid velkommen til at forespørge vores advokater, hvilket honorar vi forventer sagen vil udløse.

Retterne tager som udgangspunkt forbehold for transportomkostninger. Derfor kan det komme på tale, at vi udover beskikkelsen, vil opkræve et honorar for køretid og kørselsgodtgørelsen. Også dette vil blive drøftet ved sagens opstart.

Udgangspunktet er derfor, at der ikke er forskel på salæret, uanset om man vælger sin forsvarer selv, eller om man får en beneficeret advokat beskikket.