Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for trusler? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens § 266 – Trusler

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Trusler/ulovlig frygtfremkaldelse:

For at kunne tiltale nogen for trusler i henhold til § 266, er det en forudsætning, at truslen har været egnet til at fremkalde alvorlig frygt for sit eget eller andres liv, helbred eller velfærd. Dette vil sige, at en trussel om at begå simpel vold ikke er tilstrækkeligt egnet til at det kan anses som en strafbar handling i henhold til § 266.

Strafferammen:

Strafferammen for en overtrædelse af § 266 er bøde eller fængsel ind til 2 år.

Retspraksis:

Fra retspraksis kan en dom fra 2011 nævnes, hvor den tiltalte havde udtalt: ”Du skal have nogen bank.”
Dette blev han ikke straffet for, da denne kommentar ikke var tilstrækkeligt egnet til at fremkalde alvorlig frygt hos ofret.

Strafudmålingen kommer derfor meget an på den konkrete ”trussel”, men langt de fleste sager ender ud i en bøde eller en kortere betinget dom. Hvis du ønsker at drøfte dine muligheder i forhold til netop din sag, sidder vores forsvarsadvokater klar til at rådgive dig.