Ofte stillede spørgsmål

Gratis og uforpligtende snak

Få det første møde og en vurdering af din straffesag helt gratis hos Håkonsson Advokater.

Ring på 7628 0111

Skriv på jh@h-adv.dk

Spørgsmål og svar om strafferet og straffesager

Her kan du får svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder, når vi bliver kontaktet

Det kommer an på hvad det handler om.

Hvis det er fordi det er dig de mistænker, så anbefaler vi at du
ikke møder op til en afhøring og udtaler sig uden at have fået beskikket en forsvarer.

Ja det kan du sagtens. Der er frit forsvarervalg i Danmark. Det betyder at du selv bestemmer hvilken forsvarsadvokat du vil være repræsenteret af.

Det er selvfølgelig vigtigt at du vælger en forsvarsadvokat,
hvor du føler kemien er god, således at du har tillid til, at den pågældende forsvarsadvokat kan give dig det optimale forsvar.

Det er der mange muligheder for, det nemmeste er at ringe til os, så vi kan få en snak om sagen. Men du kan også blot meddele politiet, at du ønsker at bruge en af os, så sker det automatisk. Er du varetægtsfængslet, så kan du meddele dit ønske om skift af forsvarer til enten politiet, eller til personalet i arresten.

Nej. Det koster ikke ekstra at bruge os. Alle beskikkede forsvarsadvokater får det samme i salær, og salæret fastsættes af dommeren ved sagens afslutning.

Det er således, at når Retten beskikker en forsvarsadvokat for en mistænkt, sigtet eller tiltalt, så ligger staten ud for det salær forsvarsadvokaten måtte blive tilkendt.

I de sager hvor politiet opgiver sigtelsen, eller hvor den tiltalte bliver frifundet, der afholder Staten udgiften til forsvareren.

I de sager hvor den tiltalte bliver dømt, der vil den tiltalte også blive dømt til endeligt at afholde omkostningerne til forsvarsadvokaten.

Nej, som udgangspunkt skal du ikke afsone din straf. Til en betinget dom, er der ofte knyttet nogle vilkår, eksempelvis om samfundstjeneste samt en prøvetid. Såfremt samfundstjenesten, som er ulønnet arbejde, udføres, og der ikke begås ny kriminalitet i prøvetiden, så skal dommen ikke afsones. Hvis du derimod ikke
aftjener din samfundstjeneste, så vil denne blive konverteret til en straf der skal afsones. Begår du ny (lige artet) kriminalitet i prøvetiden, så vil den betingede straf som udgangspunkt blive udløst, og indgå i en ny dom.

Der afsiges også ofte kombinationsdomme i sager om økonomisk kriminalitet. En kombinationsdom består af både en ubetinget del og en betinget del, typisk indeholdende samfundstjeneste. Den betingede del skal afsones, hvorimod den betingede del kun skal afsones, såfremt der begås ny kriminalitet i prøvetiden, og den dømte udfører samfundstjeneste.

I disse sager kan der ofte være adgang til at afsone, den ubetingede del af straffen med fodlænke. Det er ikke dommeren i sagen der afgør, om der skal afsones med fodlænke. Dette afgøres administrativt af kriminalforsorgen i forbindelse med fuldbyrdelse af dommen.

Dette er ikke noget dommeren tager stilling til i forbindelse med straffens fastsættelse. Det er derimod noget den dømte ansøger Kriminalforsorgen om efterfølgende.

Det er vores opfattelse, at rigtig mange dømte får lov at afsone med fodlænke, og derved i realiteten kunne opretholde deres liv i form af at kunne passe arbejde med mere.

Samfundstjeneste er ulønnet arbejde der bliver ydet til samfundet. Der er mange forskellige eksempler på samfundstjeneste, som eksempelvis arbejde på bibliotek, arbejde i genbrugsbutikker, arbejde på ældrecentre med mere.