Databedrageri

Få en gratis og uforpligtende snak

Sigtet for databedrageri? – Få hjælp af en advokat hos os

Straffesager omkring økonomisk kriminalitet er ofte er særdeles langvarige, og det er særdeles vigtigt for sagens udfald at have en god forsvarsadvokat til at føre sagen.

Økonomisk kriminalitet

Læs mere om de væsentligste bestemmelser i straffeloven omkring økonomisk kriminalitet.

Straffeloven § 279a – Databedrageri:

For databedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling.

Databedrageri kan kort forklares ved, at man på uærlig vis – under anvendelse af databehandling – udnytter en anden person vildfarelse eller misforståelse til at berige sig på dennes bekostning.

Det typiske eksempel der ses for nuværende, er uberettiget NEM-id, hvor personer formår at lokke
personers NEM-id og koder fra dem, og ved hjælp af disse opnår udbetaling af lån eller indkøb af produkter på kredit med videre.

Strafferammen for databedrageri er op til 8 år. Det er dog sjældent at strafferammen udnyttes fuldt ud i sager om økonomisk kriminalitet, og ofte vil der være mulighed for at der afsiges helt eller delvist
betingede domme hvortil der kan være knyttet vilkår om samfundstjeneste, straffens længe afhænger af det beløb der er tale om, og antallet af gerninger.