Vi er specialister i straffeloven

Få en gratis og uforpligtende snak:

Sigtet for frihedsberøvelse? – Få hjælp af en advokat hos os

Vore forsvarsadvokater har stor erfaring med såvel mindre som
større sager indenfor strafferet.

Straffelovens § 261 – Frihedsberøvelse

§ 281. For afpresning straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 288,

1) den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold,

2) den, som truer nogen med at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller med at fremsætte sande ærerørige beskyldninger for derigennem at skaffe sig eller andre en vinding, der ikke er tilbørligt begrundet ved det forhold, som har givet anledning til truslens fremsættelse

Hvad er frihedsberøvelse?:

Det afgørende for om der er tale om en frihedsberøvelse, er ofrets muligheder for at forlade det pågældende sted. Ved vurdering af om der er tale om frihedsberøvelse, skal man tage hensyn til varigheden af indskrænkningen i ofret bevægelighed. En kidnapning eller en bortførsel ville derfor kunne henføres under denne bestemmelse.

Strafferammen:

Straffen for forsætlig frihedsberøvelse er bøde eller fængsel ind til 4 år. Straffen kan dog stige til 12 år, hvis der er tale om de opremsede tilfælde i stk. 2.

Hvis man uagtsomt frihedsberøver en person, straffes man med bøde eller fængsel i op til 6 måneder.

Retspraksis:

Det er sjældent, at sager som udelukkende vedrører frihedsberøvelse står alene som den eneste straffelovsovertrædelse. De typiske sager hvor dette er tilfældet er sager vedrørende barnebortførsler, hvilket også er kriminaliseret i Straffelovens § 215. Det er fastslået i bestemmelsen, at sager vedrørende barnebortførsler straffes i overensstemmelse med frihedsberøvelser.

Hvis du er så uheldig at blive tiltalt for frihedsberøvelse, har du mulighed for at kontakte os, så du kan drøfte dine muligheder med en af vores erfarne forsvarsadvokater.