Corona-kriminalitet

Få en gratis og uforpligtende snak

Sigtet for Corona-kriminalitet? – Få hjælp af en advokat hos os

Straffesager omkring økonomisk kriminalitet er ofte er særdeles langvarige, og det er særdeles vigtigt for sagens udfald at have en god forsvarsadvokat til at føre sagen.

Økonomisk kriminalitet

Læs mere om de væsentligste bestemmelser i straffeloven omkring økonomisk kriminalitet.

Straffeloven § 81d – Corona-kriminalitet

I forbindelse med Corona-epidemien eller covid-19-epidimien er der indført skærpede strafbestemmelser for såkaldt ”corona-kriminalitet”.

Dette gælder både for almindelig økonomisk kriminalitet, som eksempelvis og bedrageri, men også for personer og virksomheder som eksempelvis har forfalsket eller forvansket dokumenter med henblik på at opnå kreditter, støtte eller hjælp fra regeringens hjælpepakker.

Som bestemmelsen er formuleret, er der mulighed for at forhøje den normale straf for gerningen, således at denne bliver 4 gange så høj.
Er der således begået bedrageri for ca. 500.000, så vil det er praksis udløse en straf i omegnen af 6 måneders fængsel. Er bedrageriet begået som ”corona-kriminalitet” så vil straffen for et bedrageri for kr. 500.000 kunne udløse en straf på op til 2 år.