Økonomisk kriminalitet

Få en gratis og uforpligtende snak

Sager om økonomisk kriminalitet

Straffesager omkring økonomisk kriminalitet er ofte er særdeles langvarige, og det er særdeles vigtigt for sagens udfald at have en god forsvarsadvokat til at føre sagen.

Økonomisk kriminalitet

Læs mere om de væsentligste bestemmelser i straffeloven omkring økonomisk kriminalitet.

Om økonomisk kriminalitet

Særligt kendetegnende for sager om økonomisk kriminalitet er, at disse ofte er særdeles langvarige. Både efterforskningsmæssigt ved politiet, men også i retssystemet. Dette skyldes at sagerne ofte er meget omfangsrige dokumentmæssigt, og der således er rigtig mange bilag der skal gennemgås. Hertil skal det tilføjes, at sager om økonomisk kriminalitet ikke ses at være særligt prioriterede hos hverken politiet eller ved domstolene. Derfor ligger sager der er færdigefterforsket ofte ligge længe ved domstolene, før sagerne skal afgøres.

Det er selvfølgelig belastende for den tiltalte, at denne ikke kan få sin sag afgjort, men den lange sagsbehandlingstid medfører ofte, at hvis den tiltalte dømmes, så vil Retten ofte udmåle en mildere straf, end hvis sagen var blevet behandlet ved domstolene inden for kort tid efter det strafbare forhold var begået.

Ønsker du en erfaren forsvarsadvokat, så ret henvendelse til os. Vi har stor erfaring såvel mindre som
større retssager om økonomisk kriminalitet.