Hvidvask

Få en gratis og uforpligtende snak

Sigtet for hvidvask? – Få hjælp af en advokat hos os

Straffesager omkring økonomisk kriminalitet er ofte er særdeles langvarige, og det er særdeles vigtigt for sagens udfald at have en god forsvarsadvokat til at føre sagen.

Økonomisk kriminalitet

Læs mere om de væsentligste bestemmelser i straffeloven omkring økonomisk kriminalitet.

Straffeloven § 290a – Hvidvask:

For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Definitionen på hvidvask er økonomiske transaktioner som udføres for at dække over, at et beløb stammer fra en kriminel handling.

Eksempler kan være et vekselkontorer, som ikke sikrer sig kundens identitet, forud for veksling af større beløb til udenlandsk valuta.

Et andet eksempel kan være en brugtvognsforhandler, som modtager kontantbetalinger på mere end 50.000 danske kroner. I hvidvaskloven er der fastsat et ”kontantforbud”.
Dette forbyder store grupper af erhvervsdrivende, at modtage mere end kr. 50.000 i kontantbetaling. Dette gælder uanset om betaling foregår over en eller flere gange, såfremt betalinger er indbyrdes forbundne.
Derfor må eksempelvis brugtvognsforhandleren heller ikke tage imod eksempelvis 51.000 i kontanter når der sælges en bil.

I april 2019 afsagde Højesteret en dom over en brugtvognsforhandler som blev dømt for i 28 tilfælde, over en periode på 14 måneder, at have solgt brugte køretøjer mod kontant betaling på mere end kr. 50.000.
Højesteret fastsatte i den konkrete sag straffen til en bøde på kr. 280.000.