Bestikkelse

Få en gratis og uforpligtende snak

Sigtet for bestikkelse? – Få hjælp af en advokat hos os

Straffesager omkring økonomisk kriminalitet er ofte er særdeles langvarige, og det er særdeles vigtigt for sagens udfald at have en god forsvarsadvokat til at føre sagen.

Økonomisk kriminalitet

Læs mere om de væsentligste bestemmelser i straffeloven omkring økonomisk kriminalitet.

Straffeloven § 122 – Bestikkelse:

Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Bestikkelse er normalt noget man forbinder med mindre organiserede lande end Danmark. Men også i Danmark er der tilfælde af bestikkelse.

Dette kan eksempelvis være forsøg på at undgå strafferetlig forfølgelse ved at tilbyde politiet penge. Det kan også være den studerendes forsøg på at opnå en bedre karakter ved at tilbyde penge til en underviser eller en censor.

Den der lader sig bestikke, vil også efter dansk ret kunne strafforfølges efter straffelovens § 144.